Qualitat

A Noyman tenim el compromís de fabricar i subministrar productes que compleixin les exigencies dels nostres Clients, materialitzades en el cumpliment de les normes o reglaments tècnics que apliquen a tots els productes que subministrem.

Els processos que es realitzen en les nostres instal·lacions compleixen totes les normes de fabricació tant legals com tècniques, el qual ens garantitza un producte final amb un alt grau de qualitat.

Controlem les Materies Primeres, exigint per a cada subministrament de sorra silice el corresponent anàlisi de granulometria aixi com el certificat de rentat de cisternes de transport. Les mateixes exigencies de qualitat i identificació són d'aplicació als subministres de resines.

De tots els subministres es guarda una mostra per a eventuals comprobacions en cas d'existir algun problema en el procès de fabricació.

Disposem de les fitxes tècniques i de seguretat, de tots els productes emprats en els nostres processos de fabricació.

Disposem d'un Laboratori d'anàlisi, habilitat per a proves de calcinació i granulometrias. 

HORNO_0.jpg

 

 
CERTIFICADO ISO.jpg materias.jpg