Medi Ambient

Eliminació dels residus sòlids amb sistemes de protecció en les instalacions per evitar la propagació de partícules a l'atmósfera. Aquets residus són reciclats a través d'empreses especialitzades.

Instal·lació d'un circuit tancat de refrigeració de la maquinària, que garantitza un millor aprofitament del refrigerant.

Residus liquits (olis, resines i els seus contenidors,...) són eliminats a través d'empreses contractades especialitzades en el tractament específic de cada tipus de residu.

La fàbrica te implementats els protocols medioambientals pertinents a la qualitat de l'aire i emissió de partícules sólides.

 

Foto1128.jpg Foto1129.jpg Foto1131.jpg